Дентални рентгенови кабинети  Д-р Панайотов

За нас

20 ГОДИНИ ОПИТ В ДЕНТАЛНАТА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА!

Дентален рентгенов кабинет Д-р Панайотов е първият и единствен изцяло дигитален, дентален кабинет в Пловдив, който предлага всички видове дентални рентгенови графии в лицево-челюстна област. 2-ри кабинет - ул. Македония №6; 3-ти кабинет - Хасково, в сградата на МЦ Хирон.
В кабинетите се осъществяват всички видове зъбни снимки с апарати и софтуер на водещата компания KODAK:
- Сегментни рентгенови графии, изработени със специален държател, непозволяващ изкривяване на образа;
- Панорамни рентгенови графии;
- Рентгенови снимки пo Simpson и Belo;
- Максиларни синуси;
- ТМС;
- 3D рентгеново изследване:изследване в три равнини, даващо цялостна информация за зъбния статус в образ 1:1, 100% реално.
Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си. Кабинетите са оборудвани с най-висок клас рентгенова апаратура, чието използване е с минимално лъчево натоварване за пациента, а в същото време е с изключително високо качество на рентгеновия образ!


Благодарим на всички колеги и пациенти за оказаното доверие през годините!

Услуги

ВИДОВЕ ГРАФИИ:
• сегментни - филм /CD /e-mail
• панорамни(ОПГ) - филм /CD /e-mail
• ТРГ (телерентгенография) - (ул. Македония 6 и Хасково, бул. Съединение 22А)
• ТМС - филм /CD /e-mail
• Максиларни синуси - филм /CD /e-mail
• Bitewing
• Simpson
• 3D РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ (ул. Д. Николаев 1 и Хасково, бул. Съединение 22А):
- на две челюсти
- на една челюст (горна или долна)
- на квадрант (обхваща между 3 и 4 зъба)
• Телерентгенография - (в кабинета на ул. Македония)

Цени

сегментна графия - 6 лв.
панорамна(ОПГ) - 25 лв.
ТМС - 25 лв.
ТРГ - Пловдив - 25 лв, Хасково - 30 лв.
максиларни синуси - 25 лв.
симпсън - 12 лв.
bitewing - 5 лв.
3D две челюсти - 130 лв.
3D една челюст - 100 лв.
3D квадрант - 80 лв.
3D максиларни синуси - 100 лв.

Работно време

Понеделник Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.00-19.30 Хасково - 9.00-13.30,14.30-18
Вторник Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.00-19.30 Хасково - 9.00-13.30,14.30-18
Сряда Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.00-19.30 Хасково - 9.00-13.30,14.30-18
Четвъртък Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.00-19.30 Хасково - 9.00-13.30,14.30-18
Петък Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.00-19.30 Хасково - 9.00-13.30,14.30-18
Събота Д. Николаев№ 1 - 8.00-19.30 ул. Македония - 8.30-14.30 Хасково - Почивен ден
Неделя Д. Николаев №1 - 8.00-19.30 ул. Македония и Хасково - Почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод