ГАЛЕРИЯ

Апаратура в кабинет Хасково

Апаратура в кабинет Хасково

Телерентгенография

Телерентгенография

Китка

Китка

Панорамна графия

Панорамна графия

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Панорамна графия

Панорамна графия

Телерентгенография

Телерентгенография

Апаратура в кабинет ул. Македония 6

Апаратура в кабинет ул. Македония 6

Панорамна графия

Панорамна графия

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Телерентгенография

Панорамна графия

Панорамна графия

Телерентгенография

Телерентгенография

Апаратура в кабинет Д. Николаев 1

Апаратура в кабинет Д. Николаев 1

3D изследване

3D изследване

Панорамна графия

Панорамна графия

3D изследване

3D изследване

3D изследване

3D изследване

Панорамна графия

Панорамна графия

3D изследване

3D изследване

3D изследване

3D изследване

Панорамна графия

Панорамна графия

Панорамна графия

Панорамна графия

3D изследване

3D изследване